VIKTIG INFO TILL REDAKTIONERNA – Tekniskt underhållsarbete på kanal75.se

,

Till sport- och spelredaktionen:
Med anledning av nödvändigt tekniskt underhållsarbete kommer kanal75.se att stängas söndag 11 november kl. 22.00 och hållas stängd fram till ca 01.00.
All hämtning av startlistor, resultat, nyheter och bilder måste därför ske före kl. 22.00 söndag.

Due to necessary technical maintenance work kanal75.se will be closed from Sunday 22.00 until 01.00 Monday morning.
All downloading of startlists, results, news and photos has to be completed before 22.00 Sunday.

/Redaktionen, Kanal 75

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75