Startlista V75

Startlistor V75 / Färjestad lördag 19 september

V75-1

V75-1, Färjestad lopp 5

Veolia - Unionsstayern

1:A PRIS 110000, 3140 V
Omsättning V75: 17 053 338 kr Vinnare: 6 655 kr
Att dela ut till 7 rätt 10 631 482 kr, 6 rätt 2 216 934 kr, 5 rätt 4 433 868 kr