Sophie Nyblom/TR Bild

V75® & V86® statistik: Spårgenomgång inför jackpotarna

,

Trav i kvällssolen på lördag och på landets största bana på onsdag.
Förutom jackpotmiljoner bjuds det ovanliga förutsättningar på veckans två största spelformer.
Vi har kikat på båda.

Sophie Nyblom/TR Bild


Eftersom onsdagens V86 körs på landets enda milebana inleder vi med att lyfta lite statistik från Tingsryd.
Vi har bara tagit data sedan 2021 då man flyttade mållinjen vilket radikalt förändrade förutsättningarna och gjorde upploppet till landets särklassigt längsta med 285 meter.

Det lilla underlaget gör att resultaten ska tas med en stor nypa salt, men så här ser segerprocenten ut efter 101 lopp över 1609 meter på Tingsryd med den nya mållinjen.
All statistik är hämtad ur Travfakta.

Segerprocent sprinterdistans sedan 2021
Tingsryd (hela landet)
Spår 1: 11 (10)
Spår 2: 7 (12)
Spår 3: 8 (11)
Spår 4: 10 (14)
Spår 5: 14 (16)
Spår 6: 12 (10)
Spår 7: 7 (9)
Spår 8: 9 (7)
Spår 9: 8 (6)
Spår 10: 11 (7)
Spår 11: 7 (5)
Spår 12: 3 (4)

Jämför man med världens mest kända milebana Meadowlands i USA där spår 5 och 6 stadigt visar högst segerprocent så är förutsättningarna på Tingsryd väldigt annorlunda. Dels ligger mål/startlinjen senare på upploppet vilket gör att svängen kommer betydligt snabbare, något som verkligen underlättar för den som försöker svara spets från innerspår. Dels kör man bara åtta hästar bakom bilen, jämfört med tio på Meadowlands.
Det man kan konstatera är det logiska, nämligen att startspåren verkar ha mindre betydelse på Tingsryd jämfört med tusenmetersbanor.

Nästa steg blir att kika på var vinnarna suttit kilometern från mål.

Segerprocent per position autolopp (exkluderat monté, spårtrappor och kallblodslopp) sedan 2021
Tingsryd (hela landet)
Spets: 29 (46)
Dödens: 11 (16)
Rygg ledaren: 11 (7)
Andra ytter: 13 (9)
Tredje inner: 3 (3)
Tredje ytter: 10 (7)
Övriga: 22 (12)

Vinnare med invändig löpning: 47 (60)

Här blir det glasklart hur trav på milebanor skiljer sig från hur det brukar se ut i Sverige.
Ledningen och positionen utvändigt ledaren är inte alls lika viktiga att nå på Tingsryd, istället har köhästarna betydligt större chans att hinna fram.

Invändigt gynnas
Då kikar vi mot lördagen i Boden.
Här är det unika att man kör V75 på kvällen, men för detta finns tyvärr ingen statistik tillgänglig för att se huruvida det påverkar hur loppen blir körda.
Däremot väljer vi att plocka bort alla resultat på vintern från spårstatistiken då förutsättningarna med isbana skiljer sig markant från helgens midnattssol.

Spårstatistik 1 640 meter autostart (exkluderat monté, spårtrappor, kallblodslopp samt starter på vintern)
Boden (ROI) hela landet (ROI)
Spår 1: 11 (70) 10 (57)
Spår 2: 10 (78) 11 (65)
Spår 3: 13 (92) 11 (64)
Spår 4: 14 (81) 14 (90)
Spår 5: 15 (143) 15 (93)
Spår 6: 7 (46) 10 (76)
Spår 7: 7 (51) 8 (73)
Spår 8: 7 (76) 7 (70)
Spår 9: 6 (52) 6 (49)
Spår 10: 7 (73) 6 (63)
Spår 11: 7 (74) 7 (78)
Spår 12: 3 (34) 4 (61)

Segerprocenten ligger nära rikssnittet, med ett tydligt undantag, spår 6. Urvalet på 347 lopp är inte helt tillförlitligt så man ska inte dra för stora slutsatser, men något verkar göra det svårare att nå en vinnande position därifrån jämfört med vad som är vanligt.
Notera också den skyhöga ROI (Return On Investment) för spår 5. Det innebär att den som spelat 100 kronor vinnare på alla hästar som startat från spår 5 bakom bilen med aktuella förutsättningar på Bodentravet sedan 2010 gjort en nettovinst på nästan 15 000 kronor. Ett anmärkningsvärt resultat även om spår 5 generellt brukar vara det mest spelvärda startspåret, i synnerhet över sprinterdistans.
Applicerat på lördagens omgång innebär det att vinstchansen för 6 Illfindmywayhome (V75-1) skulle fördubblas om någon av hästarna på insidan stryks.

Över full distans är underlaget större med 621 lopp.

Spårstatistik 2 140 meter autostart (exkluderat monté, spårtrappor, kallblodslopp samt starter på vintern)
Boden (ROI) hela landet (ROI)
Spår 1: 11 (83) 9 (63)
Spår 2: 10 (53) 11 (71)
Spår 3: 9 (60) 11 (66)
Spår 4: 11 (68) 13 (78)
Spår 5: 14 (82) 13 (86)
Spår 6: 13 (78) 10 (75)
Spår 7: 8 (69) 9 (68)
Spår 8: 8 (50) 8 (73)
Spår 9: 6 (36) 6 (54)
Spår 10: 8 (56) 7 (61)
Spår 11: 7 (81) 7 (72)
Spår 12: 5 (30) 5 (61)

Lustigt nog är det spår 6 som sticker ut mest, fast denna gång åt andra hållet. En annan sak att reagera på är att spår 1 visar högst ROI. Detta kan vara unikt för hela landet då spår 1 brukar vara ett av startspåren med lägst ROI (bakom ständigt mest överspelade spår 9).
Kanske kan skillnaderna hänga ihop med att Boden har två olika stora svängar, där sista kurvan har en radie på 84 meter med 14 procents lutning medan den andra mäter 82 meter med 13 procents lutning? Effekten verkar bli att det är lättare att få med sig fart från spår 6 ur den längre och mer doserade svängen.
Vad gäller innerspåret visar båda tabellerna att det är aningen mer gynnsamt än normalt, en logisk följd av att upploppet/anloppet är tio meter längre än rikssnittet.

Då kikar vi på varifrån loppen vinns att se om det finns något som sticker ut.
Här gäller bara data sedan 2020 då Travfakta började redovisa vinnande positioner och innefattar 323 lopp på Boden.

Vinnande positioner volt- och auto (exkluderat monté, spårtrappor, kallblodslopp samt starter på vintern)
Bodentravet (hela landet)
Spets: 45 (45)
Dödens: 14 (16)
Rygg ledaren: 9 (8)
Andra ytter: 9 (9)
Tredje inner: 4 (3)
Tredje ytter: 7 (7)
Övriga: 13 (12)

Vinnare med invändig löpning: 64 (60)

Resultaten tangerar nästan snittet för landet.
Den enda betydande skillnaden ligger i att segerandelen ökar för hästar som smyger på innerspår, så det kan vara en bra vecka att söka sina miljonhästar i tredje- fjärde inner.

Sommarspecialisterna
Vi rundar av med att kolla på omgångens årstidsspecialister där vi plockat ut de hästar som visat påtagligt bättre resultat under sommaren jämfört med övriga året.

V75-1
2 Global Dash
11 Marlon Boko

V75-2
8 Holy Moses Mearas
15 Hector Sisu

V75-3
2 Longgone River
7 Juan Sisu
11 Il Capitano Mearas

V75-4
1 Burn Notice
9 Guvenör Godiva

V75-5
4 Laredo Boko
10 The Bald Eagle

V75-6
12 Millie de Veluwe
14 Juno Beach

V75-7
Ingen

Robin Johansson, Kanal 75