Sandra Eriksson och Devils Tongue vid segern i V75 på Skellefteå i fjol.  Sophie Nyblom TR Bild.

V75® statistik: Viktigt att sitta långt fram på Skellefteåtravet

,

V75® med ”snikspåret”.
Men inte på Åby.
Istället är det Skellefteå som anordnar sin årliga omgång.
Med hjälp av databasen travfakta.se försöker vi redan ut vad som utmärker landets ”andra” open stretch-bana.

Sandra Eriksson och Devils Tongue vid segern i V75 på Skellefteå i fjol.  Sophie Nyblom TR Bild.


Det finns två banor i landet med open stretch.
Åby med sina två extra innerspår över upploppsrakan och Skellefteå där man antagit den traditionella metoden med ett extraspår.
Eftersom Åby tillhör landets mest frekventa arrangörer av V75® är det numera bekant för många att loppen där ofta körs på ett annat sätt, inte sällan i hårdare tempo och med fler positionsbyten.
Men hur är fallet på Skellefteåtravet?
Är den som en “vanlig” bana, eller mer som Åby?
Vi börjar med att titta på något som ofta hörs i intervjuer, att det ska vara svårare att vinna från bakspår på banor med open stretch.
Plockar man ut autostartsloppen och tar bort spårtrappor, monté- och kallblodslopp – visar det att 23 procent av loppen vinns från bakspår i Skellefteå, att jämföra med 22 för hela landet och 23 på Åby.
Små skillnader, men resultaten pekar ändå åt det motsatta hållet.
Då tittar vi på vinnande positioner, räknat sedan travfakta.se införde funktionen 2020-01-07.

Vinnande position varvet från mål i autolopp (borträknat spårtrappor, monté och kallblodslopp)
Skellefteå (hela landet) Åby
Spets: 46,2 (45,4) 43,8
Dödens: 16,0 (15,5) 14,1
Rygg ledaren: 12,2 (7,6) 13,0
Andra ytter: 3,8 (9,2) 9,7
Tredje inner: 3,8 (2,8) 4,5
Tredje ytter: 8,5 (7,0) 4,9
Övriga: 9,4 (12,4) 10,1

Här syns klara skillnader.
Medan spetshästarna har det tuffare i Västergötland så gynnas de i Västerbotten.
Trots open stretch är ledningen bättre på Skellefteå än i riket som helhet, och betydligt bättre än i Mölndal.
Vad gäller rygg ledaren så är det naturligtvis den position som drar mest nytta av open stretch, även om effekten är något mindre på lördagens bana.
Eftersom segerprocenten utvändigt om ledaren inte tappar så blir slutsatsen glasklar – det är extra viktigt att sitta långt fram i bilstartsloppen på Skellefteåtravet.
Nästan två av tre vinnare sitter i någon av de tre “bästa” positionerna varvet från mål.
Och att vinna från köposition är extra svårt.

Var tionde vinnare tar open stretch
Då tittar vi specifikt på V75.
Ett dött lopp gör totalt 78 vinnare under de elva senaste omgångarna.

Vinnande positioner V75 Skellefteå sedan 2010
Spets: 35
Dödens: 9
Rygg ledaren: 12 (varav 8 via open stretch)
Andra ytter: 4
Tredje inner: 1
Tredje ytter: 2
Fjärde inner: 1
Fjärde ytter: 5
Femte inner: 1
Femte ytter: 2
Sjätte inner: 1
Sjätte ytter: 4
Sjunde ytter: 1

Först kan vi konstatera att drygt var tionde lopp vunnits via open stretch och då enbart av hästar som suttit i rygg på ledaren.
Andelen spetsvinnare på 45,5 procent närmast tangerar resultaten från vardagstravet.
Däremot verkar det lite tuffare att gå i dödens (11,7 i segerprocent) och mer gynnsamt att springa i rygg på ledaren (15,6) när det handlar om V75.
Totalt vinns 73 procent av loppen av hästar från någon av dessa positioner vilket är en extremt hög siffra.

Gynnsamt för invändiga startspår
Nästa steg blir att undersöka vilka utgångslägen bakom bilen som är bäst.
Med sitt korta upplopp på 175 meter borde Skellefteå i teorin vara en bana där de innersta spåren har svårt att få upp farten i startmomentet.
Men riktigt så enkelt är det inte.
En annan faktor är hur startbilen kör och på Skellefteåtravet gör accelerationsmomentet i kombination med doseringen (som ligger strax över rikssnittet) att det istället tycks bli extra svårt att “hinna med” från startspår långt ut.
Det anser i alla fall en av regionens dominanter Sandra Eriksson.
– Om jag ska jämföra med Boden så tar jag mycket hellre spår 1 i Skellefteå. I Boden måste man vara ruggigt snabb för att svara ledningen, Skellefteå är mer som andra banor. Jämför man spår 8 är det tvärtom. Där får man med sig bra fart ur kurvan i Boden medan det är mycket svårare på Skellefteå. Skellefteå är en sådan bana där man upplever att man får en knuff tillbaka av vingen innan bilen sticker iväg när man startar längst ut, förklarar Eriksson.

Vi tittar på spårstatistiken för att se om det stämmer:

Spårstatistik 1 640 meter autostart Skellefteå (hela landet)
Spår 1: 8 (10)
Spår 2: 14 (11)
Spår 3: 8 (11)
Spår 4: 11 (14)
Spår 5: 17 (15)
Spår 6: 13 (10)
Spår 7: 8 (8)
Spår 8: 5 (7)
Spår 9: 5 (6)
Spår 10: 6 (7)
Spår 11: 7 (7)
Spår 12: 9 (4)

Spårstatistik 2 140 meter autostart Skellefteå (hela landet)
Spår 1: 13 (9)
Spår 2: 12 (11)
Spår 3: 10 (11)
Spår 4: 9 (13)
Spår 5: 13 (13)
Spår 6: 10 (10)
Spår 7: 8 (9)
Spår 8: 5 (8)
Spår 9: 6 (7)
Spår 10: 6 (7)
Spår 11: 9 (7)
Spår 12: 8 (6)

Spårstatistik alla distanser Skellefteå (hela landet)
Spår 1: 11 (10)
Spår 2: 13 (11)
Spår 3: 9 (11)
Spår 4: 10 (13)
Spår 5: 15 (14)
Spår 6: 11 (10)
Spår 7: 8 (9)
Spår 8: 5 (8)
Spår 9: 6 (7)
Spår 10: 6 (7)
Spår 11: 8 (7)
Spår 12: 8 (5)

Att resultaten spretar en aning beror sannolikt på det relativt låga underlaget på 516 lopp totalt.
Men när man slår ihop distanserna utkristalliseras en bild som stöder Erikssons erfarenheter.
Spår 1 och framförallt 2 är faktiskt bättre på Skellefteåtravet än i riket som helhet. Samtidigt verkar spår 8 mycket riktigt vara sällsynt dåligt.
Men en sak sticker ut ännu mer.
Trots att Skellefteå bevisligen är en bana där man ska sitta långt fram i loppen så visar spår 11 och i synnerhet 12 betydligt bättre siffror än normalt.
Hur kan man förklara detta?

Knepet från bakspår
Vi tog en titt på banans sex segerrikaste kuskar i bilstartslopp för att se hur de sig åt när de vunnit från spår 11 och 12.

Ove A Lindqvist: 11 segrar
Tredje ytter
Dödens
Spets
Fjärde ytter
Fjärde inner
Fjärde inner
Fjärde ytter
Spets
Sjätte ytter
Fjärde ytter
Spets

Ulf Ohlsson 3 segrar
Fjärde ytter
Spets
Femte ytter

Sandra Eriksson 3 segrar
Spets
Fjärde ytter
Tredje ytter

John Östman 6 segrar
Fjärde ytter
Fjärde ytter
Spets
Andra ytter
Andra ytter
Dödens

Hanna Olofsson 4 segrar
Spets
Tredje ytter
Tredje ytter
Sjätte ytter

Krister Söderholm 4 segrar
Fjärde inner
Spets
Sjätte ytter
Femte ytter

Summering
Spets: 8
Dödens: 2
Rygg ledaren: 0
Andra ytter: 2
Tredje inner: 0
Tredje ytter: 4
Fjärde inner: 3
Fjärde ytter: 7
Femte inner: 0
Femte ytter: 2
Sjätte inner: 0
Sjätte ytter: 3

Mer än en fjärdedel av loppen vinns från spets.
Toppkuskarnas “knep” från spår 11 och 12 är alltså att de ibland lyckas köra sig till ledningen, i nästan samtliga fall har avancemangen skett omgående via tredjespår runt första sväng.
Att det är svårare att göra samma manöver från spår 9 och 10 kan förklara varför dessa utgångslägen – undantaget mardrömsspår 8 – är de allra sämsta bakom startbilen i Skellefteå.

Och just att möjligheten att få överta ledningen i ett senare skede av loppet ökar på en bana med open stretch är värt att ha i åtanke inför lördagen.
Av de 35 spetsvinnarna på V75 det senaste decenniet har 12 övertagit kommandot efter halvvarvspasseringen.

Som avrundning påminner vi om fjolårets vinnare
och noterar att tre av dessa är med på lördag.

Leave Your Sox On (dödens)
Stjärnblomster (rygg ledaren, inte open stretch)
Kitzune G.G. (sjätte ytter)
Torpa Pål (rygg ledaren, open stretch)
Foppa (spets)
Devils Tongue (spets)
Van Gogh Z.S. (spets)

Dessa är:

1 Stjärnblomster (V75-3)
4 Leave Your Sox On (V75-5)
12 Devils Tongue (V75-7)

Robin Johansson, Kanal 75