V64 Boden

Mäster Gustafs Pokal, Försök 1 19:30

V64-1