Till sport- och spelredaktionen: Ansök om nytt konto

,

Som vi meddelat under våren så kommer Kanal 75 inom kort att stänga alla gamla användarkonton på kanal75.se Media. Ni som vill ha ett nytt konto uppmanas att snarast ansöka om ett sådant, via mail till losenord@kanal75.se.
Stängningar av konton har redan påbörjats, men i första hand till sådana som ansökt om och fått ett nytt konto och sådana som inte använts på lång tid. Denna vecka och nästa vecka kommer övriga konton att stängas av.

Per Carlsson, administrativ chef Kanal 75