Hästnäringen i Sverige omsätter 72 miljarder kronor, skapar nästan 39 000 jobb och levererar över sex miljarder kronor i skatt, enligt en rapport från Högskolan Dalarna.
– Jag hoppas att vi med rapporten kan bidra med viktig kunskap till den statliga utredning som pågår om hur hästnäringens finansiering fortsatt ska tryggas genom spelintäkter, säger Ulf Hörnberg, tillförordnad vd på Svensk Travsport.

Dagens tävlingar