Häst-Sverige har sorg.
Stefan Johanson, vd för Hästnäringens Nationella Stiftelse, är död.

Dagens tävlingar
Åby (Å) V64 V4 DD V3 Gävle (G) V4 LD V5 V3