Souloys överklagan i Norge

,

I somras föll domen.
Det Norske Travselskapet ansåg att Fabrice Souloy gjort sig skyldig till avsiktlig dopning.
En dom den franska travtränaren överklagat och på onsdagen startade förhandlingarna i DNT:s Appellkommitté, rapporterar norska Trav Og Galopp Nytt.

Domarna gällande Fabrice Souloy har överklagats i både Sverige och Norge. Lars Jakobsson, Kanal 75.


Förhandlingarna väntas pågå under två dagar, under onsdagen och torsdagen, i Hestesportens Hus, Oslo. Det Norske Travselskaps Appellkommitté har att ta ställning till om Domskommitténs straff på 15 års avstängning och böter på 500 000 norska kronor ska stå fast.
Båda parterna har inför överklagandet tillkallat nya vittnen. Fabrice Souloy och hans advokat Staffan Uvabäck har kallat veterinären Francesco Allesandrini samt doktor Marco Montana. Till hjälp kommer försvaret även att ha advokaten Ole Hauge Bendiksen.
Anne V. Wangen, chefsveterinär på DNT, kommer tillsammans med advokaten Niels Kiær att företräda DNT.

Överklagan väntar även i Sverige
Det var för drygt ett år sedan som det uppdagades att flera av Fabrice Souloys hästar testats positivt för kobolt. Ett ämne som har visat sig ha en prestationshöjande effekt och som dessutom är farligt i för stora mängder.
De positiva proverna togs i samband med att den franska travtränarens hästar startade under elitloppshelgen på Solvalla och på Oslo Grand Prix-helgen på Bjerke, i maj respektive juni förra året. Detta ledde till att Svensk Travsports Ansvarsnämnd och Det Norske Travselskaps Domskommitté gemensamt väckte åtal och höll förhandlingar i våras. Domarna föll dock olika ut och överklagandena kommer att hållas separata.
I Sverige dömde Ansvarsnämnden Fabrice Souloy till ett års avstängning och en miljon kronor i böter för hög grad av oaktsamhet, alltså inte för avsiktlig dopning. Det här fick Svensk Travsport att överklaga domen och förhandlingarna beräknas tas upp i Överdomstolen i december.
Fabrice Souloy är sedan tidigare dömd av det franska travförbundet sedan han ertappats med att ha använt samma dopningsklassade ämne på hästar även i Frankrike. Domen innebär att han fram tills årsskiftet är avstängd från samtliga travbanor inom den europeiska travunionen.

Gina Söderlund, Kanal 75