Rekordintresse för spel på hästar

,

Aldrig tidigare i ATG:s historia har intresset för spel på hästar varit så stort som under årets första sex månader.
– Den positiva omsättningsutvecklingen tar oss ett steg närmare vår vision att bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag, säger Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef på ATG.

Delårsrapporten för ATG visar på en positiv utveckling för bolaget. Det svenska spelets omsättning blev 6,6 miljarder kronor för de första sex månaderna, en ökning med 157 miljoner eller 2,5 procent i jämförelse med samma period 2016. Spelets nettoomsättning blev 2 miljarder kronor i perioden, också det en tillväxt med 2,5 procent.

Under det andra kvartalet växte den svenska bruttoomsättningen med 5,7 procent och nettoomsättningen med nästan lika mycket. Sett till omsättning är både halvåret och det andra kvartalet de starkaste i bolagets historia.

ATG:s internationella omsättning har ökat med 1 procent under det första halvåret 2017. Det gör att den totala spelomsättningen blev nästan 7,8 miljarder. Poolerna hade en tillväxt med 2,2 procent.

Bakom den positiva omsättningskurvan ligger ökat intresse för V86 Xpress på onsdagar och för de nya spelen Grand Slam 75 på söndagar och Top 7 som ingår i V75.
– Den positiva omsättningsutvecklingen är en förutsättning för att ATG ska kunna skaffa sig en stark marknadsposition inför den kommande licensmarknaden 2019, säger Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef på ATG.

Nettokostnaderna för halvåret blev 460 miljoner, en ökning med 36 miljoner.
– Det är en följd av de satsningar och de investeringar vi gör för att bygga en ökad omsättning och i förlängningen också ett ökat resultat, säger Lotta Nilsson Viitala.

Under det första halvåret 2017 har ATG delat ut 811 miljoner till trav- och galoppsporten vilket är en ökning med 10,4 miljoner. ATGs resultat, efter utdelning till trav- och galoppsporten, är 6,6 miljoner kronor.

Det andra kvartalets nettoomsättningstillväxt om 55,8 miljoner kronor i kombination med nettokostnadsökningen om 8,8 miljoner gav effekten att resultatet för perioden förbättrades med 34,7 miljoner kronor, från -41,2 till -6,5 miljoner kronor.

Bolagets utveckling gällande omsättning och resultat ligger i linje med den plan som bolaget har, med målet att öka medel till ägarna med 300 miljoner kronor under 2018.

Antalet ATG-medlemmar är nu 495 000, vilket är en ökning med 19 procent. Total 121 nya ATG-miljonärer gratulerades under första halvåret 2017. Total har 4 583 700 000 kronor delats ut i vinster under perioden.

Pressmeddelande från ATG