Proffstränare får böta 100 000 kronor

,

En proffstränare döms till 100 000 kronor i böter för att bland annat ha låtit en icke behörig person behandla en häst.
Personen som utförde behandlingen får två års tillträdesförbud till alla svenska travbanor.

På fredagen förkunnade travets ansvarsnämnd sin dom mot en tränare i norra Sverige för brott mot tävlingsreglementet. Tränaren ska bland annat ha anlitat en icke behörig person till att utföra en ledpunktion på en häst.
“Yrkandet gällde brott mot flera paragrafer, bland annat olämplig behandling av häst (§ 38)…”skrivs det i domen.
Ansvarsnämnden dömer personen som anses ha behandlat den aktuella hästen till besöksförbud på svenska travbanor i två år. Detta för att han utan att vara behörig, utfört en ledpunktion som kan orsaka, citat “ett inte obetydligt lidande på hästen”.
“När det gäller påföljdsfrågan konstaterar Ansvarsnämnden till en början att personer som utför behandlingar på hästar utan att vara behöriga inte hör hemma inom travsporten”, skrivs det i domen.

“Anmärkningsvärt och ansvarslöst”
Travsportens ansvarsnämnd dömer tränaren till 100 000 kronor i böter för en rad överträdelser. Enligt nämnden ska tränaren medicinerat hästen utan föregående ordination av veterinär med Metacam och Ethacilin och dessutom ha underlåtit att föra behandlingsjournal i enlighet med Svensk Travsports föreskrifter i samband med händelsen.
När det gäller (tränaren) är det både ytterst anmärkningsvärt och ansvarslöst att utsätta hästen för en lång transport för att låta en icke behörig person utföra en ledpunktion. Han ska därför ådömas ett högt bötesstraff”.
Domarna kan överklagas till Svensk Travsports överdomstol av samtliga parter.

Kanal 75