Körförbud och böter för Flemming Jensen

,

30 dagars körförbud och 97 000 kronor i böter.
Det blir straffet för Flemming Jensen sedan hans häst Frances Yoda fastnat i två dopingprov under försommaren.

LARS JAKOBSSON. För fri publicering tom 2017-10-10.


Det var i samband med starter på Åby 11 maj och Billund 4 juni som Frances Yoda testade positivt för substansen metylprednisolon, vilket är en så kallad kortikosteroid.
I utredningen från Skandinavisk dopingkommité (SDK) påtalas att ämnet inte marknadsförs mot hästar i varken Sverige eller Danmark eftersom det “har en långvarig effekt och elimineras långsamt”.
Det framstår som klarlagt att Frances Yoda ändå har behandlats med substansen av veterinär 24 mars och att denne för Flemming Jensen angett en karenstid på 28 dagar. Klarlagt anses även att de båda positiva dopingproven kan härledas till denna behandling.
Den danska bedömningen är att Flemming Jensen haft ett “särskilt ansvar” och man dömer till 30 dagars körförbud från och med 16 oktober.
Svensk Travsports Ansvarsnämnd har behandlat ärendet från Åby och kommer till slutsatsen att Flemming Jensen inte “uppsåtligen eller av oaktsamhet föranlett att hästen fått i sig substansen. Han kan dock som hästens tränare inte undgå det strikta tränaransvaret för det inträffade.”
Domen från Sverige blir därmed böter på 97 000 kronor.

Robin Johansson, Kanal 75