Ingen ny ändring av starttiden för V75

,

Starttiden 16.20 för V75 fortsätter.
Det beslutade Svensk Travsport på torsdagen.
– Det här har varit ett tufft beslut att fatta, men ATG är bestämt i sin övertygelse att starttiden 16.20 är en av nycklarna till den positiva spelutvecklingen som varit på lördagar, säger Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg i ett pressmeddelande.

Det har gått ett drygt år sedan V75 på lördagar fick ny starttid.
Det traditionella 14.30 ersattes med 16.20.
Åsikterna kring detta har varit många och framförallt har negativa synpunkter kommit från många aktiva.
Efter att ha övervägt frågan har Svensk Travsport alltså kommit fram till att det är 16.20 som gäller även framöver.
– Även om motståndet bland våra medlemmar och aktiva i enkätsvaren är övervägande, så finns det delade meningar om starttiden, säger Johan Lindberg som däremot tillstår att den nya starttiden haft kraftig negativ effekt på banpubliken.
– Svensk Travsports styrelse får på mötet den 26 oktober ett antal konkreta publikåtgärder att ta ställning till. Vi jobbar på att få loss pengar, men utan att behöva låna från pokalåret, för att göra bättre evenemang på lördagar för banpubliken, säger Lindberg.
Pokalåret hänvisar till 2018 då ATG utlovat att man genom höjd spelomsättning ska bidra med 300 miljoner i ökade prispengar till trav- och galoppsporten.

“Stor risk att ändra på konceptet nu”
Och att ATG varit kraftigt påtryckande när det kommer till att behålla 16.20 som starttid är ingen hemlighet.
– Våra ägare har ställt krav att ATG 2018 ska öka bidraget till sporten med 300 miljoner kronor. För att nå dit måste ATG investera i både nya och bättre kundupplevelser. V75 hade haft en vikande trend omsättningsmässigt och den nya startiden klockan 16.20 var en av flera åtgärder som genomfördes i fjol. Därefter har omsättningen gått uppåt. ATG är helt övertygade om att starttiden är en så viktig komponent i den omsättningsökning vi ser att det är en för stor risk att ändra på konceptet nu. Det finns däremot ingen prestige i klockan 16.20 och ser vi att omsättningen sjunker, och vi kan härleda detta till starttiden, så kommer vi givetvis att lyfta frågan, säger ATG:s vd Hasse Skarplöth och fortsätter:
– Jag är tacksam över att vi fortsatt har sportens förtroende och kan fortsätta satsa med full kraft mot 2018. Med alla de parametrar vi känner till idag är jag trygg med att leverera pokalåret, förtydligar Hasse Skarplöth.

Robin Johansson