Hästnäringen skapar 39 000 heltidsjobb

,

Hästnäringen i Sverige omsätter 72 miljarder kronor, skapar nästan 39 000 jobb och levererar över sex miljarder kronor i skatt, enligt en rapport från Högskolan Dalarna.
– Jag hoppas att vi med rapporten kan bidra med viktig kunskap till den statliga utredning som pågår om hur hästnäringens finansiering fortsatt ska tryggas genom spelintäkter, säger Ulf Hörnberg, tillförordnad vd på Svensk Travsport.

Svensk hästnäring omsätter 72 miljarder kronor enligt en rapport från Högskolan Dalarna. TR Bild.


Rapporten “Samhällsekonomiska effekter av hästnäringen” har arbetats fram under ett par år och gäller 2016 års verksamhet. Enligt den har svensk hästnäring växt kraftigt sedan den senast studerades på liknande vis 2002. Då uppskattades hästnäringens totala sysselsättningseffekt till strax över 28
000 heltidsjobb. I den nya rapporten uppgår den siffran till 38
877. Därutöver beräknas hästnäringen omsätta 72 miljarder kronor och generera direkta skatter till statskassan om över sex miljarder kronor. Jämfört med 2002 har hästnäringens bidrag till BNP ökat från 0,34 procent till 0,50 procent.
– Nu har vi svart på vitt vad hästnäringen betyder, inte bara på nationell nivå utan även på regional nivå samt för olika typer av hästar, säger utredningsledaren fil. dr Tobias Heldt.

Finansieringsmodellen hotad
Spelbolaget ATG, som ägs av trav- och galoppsporten, har historiskt finansierat en stor del av den svenska hästnäringen genom att låta hela sitt överskott gå till hästsporten. Men då ny spellagstiftning från och med årsskiftet tillåter kommersiella spelbolag att ta spel på hästar, utan att bidra till finansieringen, är den modellen hotad. Just nu pågår en statlig utredning om hur hästnäringens finansiering ska tryggas även på en avreglerad spelmarknad och rapporten från Högskolan Dalarna kan bistå utredarna med fakta.
– Jag hoppas att vi med rapporten kan bidra med viktig kunskap till den statliga utredning som pågår om hur hästnäringens finansiering fortsatt ska tryggas genom spelintäkter. Det handlar om att alla spelbolag som tar spel och tjänar pengar på våra travtävlingar också betalar en marknadsavgift till oss, säger Ulf Hörnberg, tillförordnad vd på Svensk Travsport.

Ola Johansson, Kanal 75