First Lady Sisu s 5

Statistik banförhållanden

Placering1234567OplacDiskStr
Lätt bana (3)0000001200
Något tung bana (0)0000000000
Tung bana (0)0000000000
Vinterbana (4)0110000101

Skostatistik

Placering1234567OplacDisk
⊄⊄ - Barfota runt om (0)000000000
⊂⊂ - Skor runt om (1)010000000
⊄⊂ - Barfota fram (0)000000000
⊂⊄ - Barfota bak (0)000000000

Banstatistik

Placering1234567OplacDiskStr
Boden (3)0100001100
Umåker (4)0010000201

Distansstatistik

Placering1234567OplacDiskStr
2140m (7)0110001301

Spårstatistik

Placering1234567OplacDiskStr
Framspår (3)0000001200
Bakspår (4)0110000101

Kuskstatistik

Placering1234567OplacDiskStrInkört per start
Ove A Lindqvist (2)00000011002 300:- 1 150:-
Micael Melander (2)011000000023 500:- 11 750:-
Stefan Johansson (1)00000001000:- 0:-
Malin Viklund (1)00000001010:- 0:-