Maria Holmén, TR Bild.

Från och med 1 december: Alla hästar tävlar med skor

,

Från och med torsdagen tävlar alla hästar med skor på igen.
Vinterns generella barfotaförbud på landets travbanor inleds den 1 december.

Maria Holmén, TR Bild.


Sedan 2015 har ett generellt barfotaförbud gällt på samtliga av Sveriges travbanor under vintermånaderna.
Samma gäller även i år. Med start i dag, den 1 december, till och med den 28 februari är det inte tillåtet för travhästar att tävla utan skor. Från och med den 1 mars 2023 är det åter fri balans som gäller. För tvååriga hästar råder barfotaförbudet året runt.
Definitionen av vad som är ett godkänt beslag under den aktuella perioden är det samma som varit tidigare år. Svensk Travsports definition lyder: “En sko som täcker hela bärranden, alternativt höjer hela bärranden från marken som exempelvis päronsko, flappsko eller tåöppen sko. Plastad hov eller tåsko i kombination med plastad hov är inte godkänt”.

Daniel U. Olsson, Kanal 75