Fortsatt positiv utveckling för ATG

,

ATGs omsättning forsätter att öka.
Delårsrapporten januari – juni 2016 visar på det starkaste halvåret i företagets historia.

För fri publicering tom 2016-08-24.


Nettoomsättningen för perioden växer med 3,3 procent jämfört med samma period förra året. Under kvartalsperioden april-juni var tillväxten 1,0 procent.
– Trots konkurrensen från andra spel, framför allt under fotbolls-EM i juni, utvecklas vi positivt. Det är glädjande att se att den utveckling som inleddes under 2014 – när vi vände omsättningsutvecklingen – har fortsatt under första halvåret 2016 och vi gör vårt starkaste första halvår i företagets historia, säger Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef ATG.
Nettokostnaderna har ökat vilket är en del av den planerade utvecklingen av bolaget och en följd av bland annat lansering av V75 Boost, lansering av produkter i 7-Eleven och Pressbyrån samt andra större satsningar på ökad marknadsnärvaro.
– Vi vill erbjuda våra kunder Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel. De ökade nettokostnaderna är en del i vår satsning på att öka omsättningen både på kort och lång sikt, säger Lotta Nilsson Viitala.

Pressmeddelande från ATG