DD Åby/Örebro

Umesläp Öst-Syd Jan Patrik Ramsér AB - Majstayern 21:40

DD-1 V86-7