DD Momarken - NO

Steinlagers Äreslöp STL Gulddivisionen, Försök 1 i Meeting 3 (Final Gävle 18 maj 2019) 18:20

DD-1 V3-1 V5-4 V75-6