Dags att ansöka om nytt Kanal 75-konto / Time to apply for a new Kanal 75-account

,


Till alla användare/kunder av Kanal 75.se Media:
Kanal 75 kommer under våren att genomföra en inventering av alla användarkonton på Kanal75.se Media.
Det innebär att alla nuvarande konton sägs upp 6 februari 2017 och kommer att stängas 30 april 2017. Fram till dess kan alla användare ansöka om ett nytt användarkonto, som ersätter det nuvarande kontot. Vi vill uppmana er som vill förnya ert användarkonto att inte vänta med er ansökan.
Ansökan om ett nytt användarkonto mailas till losenord@kanal75.se.
Ansökan ska innehålla följande uppgifter:
Företagets namn.
Ansvarig person.
Kontaktperson (om annan än ansvarig).
Kontaktuppgifter (mailadress, postadress, telefonnummer, adress till webbsida).

To all users/clients of Kanal75.se Media:
Kanal 75 will during the spring make an inventory of all user accounts on Kanal75.se Media.
As a result of this all current accounts are being noticed as from February 6, 2017, and the current accounts will be closed after April 30. Until then all current users who want to renew their accounts are welcome to apply. We appreciate if you do not wait with your application.
Users can apply for a new account by using the email address losenord@kanal75.se.
Applications should have the following data:
Company name.
Name of person in charge.
Contact person (if different).
Contact details (mail address, postal address, telephone, link to website).

Frågor/questions, contact: per.carlsson@kanal75.se

.