Tomas Malmqvist dömd till böter. Lars Jakobsson TR Bild.

Böter för brott mot Antidopningsreglementet

,

20 000 kronor i böter.
Travtränaren Tomas Malmqvist döms av Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd efter att man hittat blister, cederolja och dropputrustning i hans stall.

Tomas Malmqvist dömd till böter. Lars Jakobsson TR Bild.


Travtränaren Tomas Malmqvist har dömts till böter för brott mot Antidopningsreglementet sedan
Svensk Travsport påträffat fyra flaskor franskt blister av märket Baume Caustique, en flaska cederolja och dropputrustning vid ett oannonserat besök i stallet hos Jägersrotränaren 9 november 2022. Enligt A-listan avsnitt 4.5 e-f) i Karenstids- och förbudslistan är både cederolja och blister förbjudna substanser och därmed förbjudna att inneha.
I förhör har Tomas Malmqvist inte ifrågasatt att det var fråga om otillåtna preparat men uppgav att det måste varit mer än 20 år gamla och att han haft stallet i över 20 år.
Av anteckningarna framgår att Tomas informerades om att utgångsdatumen för preparaten enligt uppgift på förpackningarna var så sena som 2022 när det avsåg cederoljan.
Enligt Tomas Malmqvist vet han inte varifrån cederoljan eller det franska blistret kommer. Han använder inte preparaten på hästar. När det gäller slangen så måste det varit någon veterinär som varit på plats och glömt den. Den har sannolikt lagts undan för att kunna lämnas tillbaka vid kommande besök av veterinären.

Kommer inte överklaga
Svensk Travsports Ansvars- och Disciplinnämnd (STAD) gör bedömningen att det ankommer på Tomas Malmqvist som tränare att förvissa sig om att det inte förekommer förbjudna preparat med mera i hans verksamhet. En motsatt utgång skulle te sig helt orimlig då tränare skulle kunna förneka all kännedom om preparat och då frias, vilket inte kan ha varit Antidopningsreglementets mening.
Tomas Malmqvist döms därför av en enig nämnd till böter på 20 000 kronor enligt 12 § g) Antidopningsreglementet.
Domen kan överklagas inom 14 dagar till Svensk Travsports Överdomstol. Men det är inget Tomas Malmqvist planerar göra.
– Nej, jag tror inte det. Jag kommer hur som helst aldrig undan det strikta tränaransvaret och därför finns det ingen anledning att dra det här vidare, säger han till Travronden.

Lars-Ove Pettersson, Kanal 75