Som väntat kommer inte Lotteriinspektionen utfärda någon dispens gällande oidentifierat spel på landets travbanor.  
– Vi har en dialog med ATG och vi vet att det pågår ett intensivt arbeta hos dem för att alla besökare ska kunna fortsätta spela på ett smidigt sätt, säger Ulf Hörnberg, tillförordnad vd på Svensk Travsport.

Nästa år måste alla elitloppsbesökare som vill lägga ett spel på Solvalla kunna identifiera sig. Maria Holmén/TR Bild.


Från och med att den nya spellagstiftningen träder i kraft vid årsskiftet får man inte längre spela anonymt i Sverige. ATG införde obligatorisk registrering redan 1 november hos sina ombud men hade ansökt om dispens hos Lotteriinspektionen för att få fortsätta med anonyma spel på travbanorna, bland annat på grund av att de gamla spelterminalerna som används där inte klarar registrering. På fredagen meddelades att någon sådan dispens inte kommer att ges.
– Det låg i farans riktning att det inte skulle utfärdas någon dispens för identifierat spel på de äldre banterminalerna. Det är beklagligt på många sätt, men nu är det som det är. Vi vet att ATG har förberett sig på ett eventuellt negativt besked under hösten med flera parallella spår för att lösa den situation som nu kommer, säger Ulf Hörnberg.
Utöver att alla gamla spelterminaler måste tas ur bruk kan kravet på registrering och identifiering av alla spelare krångla till det för travbanebesökare från andra länder. Exempelvis Elitloppet på Solvalla besöks varje år av tusentals utländska travfantaster.
– Lotteriinspektionens beslut var oerhört olyckligt men vi kommer göra allt vi kan för att tillsammans med ATG skapa en så smidig och bra lösning för våra internationella gäster som möjligt, säger Jörgen Forsberg, vd på Solvalla.

Ola Johansson, Kanal 75

Publicerad november 16, 2018 14:15 via Kanal75

Dagens tävlingar